De 5 elementens inverkan på din röst!
Skrivet av Anna Elwing 2020-03-15
Vad skulle du säga om jag hävdar att du besitter precis just det som krävs för att du ska kunna uttrycka och förmedla ditt livskall NU?

Jag menar att du alltid har burit guldet i din unika gåva. Precis som ett frö innehåller alla beståndsdelar av den unika prakt som den färdig blomman välsignar oss med, redan som ett litet frö, så bär också vi vår oersättliga talang och förmåga att bidra till helheten redan.

Så vad är det som krävs för att ett frö ska utvecklas till en livskraftig blomma, som sprider sin fägring med stolthet och självklarhet?

Jo,

Vind som gör att frö:et får spridas och landa i näringsrik Jord. Sol som väcker livskraften och Vatten med sin flödande, expansiva förmåga.

Och så det 5:e elementet – Rymd som ger ett rum till naturens cykler, som håller allt i en kosmisk ordning med universella lagar.

Jag skulle vilja säga att det finns ett enda ord som sammanfattar vad som krävs för att din naturliga kraftröst ska blomma fullt ut!
Inte ansträngning, inte prestation, inte jämförelse. De drivkrafterna faller platt förr eller senare, med samma stabilitet som ett korthus.

Rösten är en magisk vägvisare mot livsbalans i det att den behöver alla 5 element i samverkan för att fungera optimalt. Därför ägnar vi de 5 första modulerna i onlinekursen Free Your Voice åt att stärka rösten med hjälp av de 5 elementen.

Modul 6 och 7 ägnar vi åt att stärka samverkan mellan alla element samt att låta rösten i sin tur få stärka elementen i de olika delarna av vårt liv. Helt enligt naturens lag om gåva och gengåva, den positiva spiralen som blir av denna vackra energiutväxling.

Och allt det här vackra äger rum i dig…

Klicka på knappen nedan "GRATIS Introduktion" och ta första steget mot ett förverkligande av din unika livsuppgift där din röst får verka som en naturlig förlängning av din inneboende livskraft och vibration!

©2020 AnnaElwing.se
Momsregnr: SE559232240701
Elwingen AB