Villkor och köpvillkor
Elwingen AB gör det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar vid köp. Nedan kan du se våra fullständiga köpvillkor.

Tidsfrist för företagskunder: Kurser

Våra kurser som säljs till företagsmarknaden har ingen tidsfrist om det inte har uppgetts av säljaren eller information om tidsfristen ges under inköpsförfarandet / inköpsidan. Varje tidsfrist gäller endast enligt villkoren på inköpsidan eller i inköpsprocessen. 

Ånger för konsumenter och kurser med andrum aviserade
på kurser som annonseras med 14 dagars pengarna tillbaka garanti (ångerrätt) tillämpar denna rätt att gälla från inköpsdatum, om vi inte har meddelat att vi ger 14 dagars respit från kursstart. Om du vill använda garantin, vänligen ge oss feedback innan tidsfristen löper ut. Vi betalar tillbaka dina pengar inom en vecka från det datum då din garanti används. Återbetalning sker till samma konto som pengarna betalades från. Andra tidsfrister kan gälla om det anges. Förutsatt att du inte ångrar dig inom utsatt tid kan inte pengarna återbetalas. 

Garantier
Eventuella garantier som ges i samband med köp av produkten får endast användas om förutsättningarna för garantin är uppfyllda och det skriftliga meddelandet ges till oss senast samma dag som garantin upphör. Om du vill använda någon överenskommen garanti begär vi att du bevisar att du har slutfört din del av avtalet. Genom att använda garantin kommer all tillgång till kursportalen och tillhörande tjänster att avslutas som ett resultat av det återbetalade kursbeloppet.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och MasterCard genom Payson. Alla transaktioner skickas krypterade via Secure Sockets Layer (SSL) och är 100% säkra. Kort inköp är gratis. Om det överenskomna beloppet / avdraget inte är godkänt och betalningen inte tas emot kommer en faktura att skickas.

Delbetalnings- och avdragssystem

Ett köp som görs med ett delbetalningsystem, antingen skriftligen eller muntligt, ska betraktas som bindande och betalas i sin helhet inom tidsperioden. Om delbetalningen inte betalas inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att vidarebefordras till fakturering och inkasso.

Försäljning till minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från vårdnadshavaren att beställa från oss.

 

Upphovsrätt

Copyright © gäller Elwingen AB och dess respektive partners. Alla rättigheter är skyddade. Kopiering, distribution, publicering eller ändring av material som finns på Satmander Yogas webbplatser och portaler är strängt förbjudet.

Användarvillkor för portalinnehållet

Du köper tillgång till portalinnehållet under kursperioden. Elwingen AB's produkter är skyddade av upphovsrätt. Produkten ges endast för personlig, icke-kommersiell användning.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på ett sätt som bryter mot våra rättigheter eller på ett sätt som inte har godkänts av Elwingen AB. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa avledade verk, utnyttja eller distribuera material från produkten på något sätt eller medium (inklusive e-post eller andra elektroniska medel). Dubbling, delning eller uppladdning av produktfiler för att dela på webbplatser anses vara stöld och kommer att anmälas i den mån lagen tillåter det.

Du kan dock hämta och / eller skriva ut en kopia av vissa sidor på webbplatsen för personlig icke-kommersiell användning, förutsatt att alla upphovsrättsliga och andra äganderätten behålls.

Elwingen AB erbjuder individuella kurser. Vid anmälan får du användarnamn och lösenord, samt en medlemsprofil för användning under kursen och i den privata medlemsportalen. Om du vill gå kurs med en affärspartner eller partner, måste varje enskild individ köpa kursen individuellt. Om du vill ha en assistent eller en hel grupp att delta i kursen krävs ett separat medlemskap för varje deltagande medlem.

Konfidentialitet

Vi respekterar din integritet och måste insistera på att du respekterar andras privatliv som deltar i kursen. Således är detta ett ömsesidigt avtal om konfidentialitet. Vi respekterar din konfidentiella och konfidentiella information och idéer, planer och affärshemligheter. Genom att köpa denna produkt accepterar du att respektera samma rättigheter, naturligtvis deltagare och företrädare för Elwingen AB och dess partner.

Du är fri att diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppdrag. Alla erfarenheter och uttalanden, muntliga eller skriftliga, från alla andra deltagare eller Elwingen AB - teamet måste dock hållas strikt konfidentiella.

 

Säkerhet och Sekretess

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, dvs helt säkra. Elwingen AB garanterar att vi aldrig levererar din personliga information till tredje part, förutsatt att det inte finns några speciella skäl, till exempel att polisen, åklagaren eller liknande begär information. Du har rätt att få den information vi har registrerat om dig och om du anser att det är felaktigt eller irrelevant, kan du begära rättelse eller borttagning från vårt kundregister. Om så är fallet, kontakta kundservice info@annaelwing.se

Disclaimer

Elwingen AB och dess partners frånsäger oss alla finansiella fordringar i samband med någon av våra webbplatser, video, nyhetsbrev, kurs portal eller annat innehåll. Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa att innehållet är av hög kvalitet. Genom att köpa denna kurs accepterar du och godkänner att du är fullt ansvarig för dina framsteg och resultat från deltagande i kursen. Vi erbjuder inga garantier för inkomst eller resultat. Du är ensam ansvarig för dina handlingar och dina resultat beror på personliga faktorer, inklusive dina färdigheter, kunskap, förmåga, engagemang och affärsmannaskap, nätverk och finansiella situation, för att nämna några. 

Avbeställning och uppskjutande

Elwingen AB förbehåller sig rätten att avbryta kursen på grund av skäl som Elwingen AB inte har kontroll över. Vid avbokning på deltagarinitiativet återbetalas kursavgiften detta måste skes senast 14 dagar efter att kursen är beställd. Vid uppskjutande från Elwingen AB's initiativ kommer kursdeltagaren att erbjudas ett deltagande vid ett senare tillfälle.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt godkänner du att du använder företagets tjänster efter eget gottfinnande och att programmet är en informationstjänst. Du släpper Bolaget och dess anställda, dess partners och partners anställda från ansvar för eventuella skador som uppkommer och eventuella anspråk som kan uppstå i samband med avtal mellan parterna. Du accepterar alla möjliga risker, förutsägbara eller oförutsägbara.

Ingen offentlig svärtning

I händelse av en tvist mellan dig och företaget, godkänner du att den enda arenan för att lösa en sådan tvist ska vara kommunikationen mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte kommer att delta i något beteende eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmänhetens svärtning av företaget. 

 

Överenskommelse

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Termine

Genom att köpa denna produkt är vi överens om att Elwingen AB kan efter eget gottfinnande säga upp detta avtal, och för att begränsa, stänga av eller avsluta Kundens deltagande i programmet utan återbetalning av kursavgiften, om kunden är störande för bolaget eller andra deltagare. Detta gäller också för åsidosättande av villkoren.

Tvistlösning

Om tvisten inte löses först under förhandlingar mellan parterna, kan en tvist eller tvist i samband med avtalet sändas till förlikningskommittén eller domstolen. 

Varning

Eventuella meningsskiljaktigheter som lämnats av någon av parterna kan vara genom personlig överlämning eller per post, registrerad eller intygad av bekräftelse. Anmälan ska skickas till parterna på adresserna nedan.

Force Major

Om Elwingen AB hindras från att leverera eller göra skyldig åter - eller borde en sådan leverans oskäligt betungande på grund av arbetskonflikt eller annan omständighet när parterna inte har någon kontroll över den, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän brist på material, minskning av tillförseln av effekt och defekter i eller förseningar av tillförsel från leverantörer eller tillverkare som ett resultat av sådana förhållanden som beskrivs i denna punkt, är Elwingen AB undantaget från annat ansvar än vid ett klagomål där Elwingen AB återbetalar inköpspriset för den defekta produkten.

 
Företagets adresser och kontakter är följande:

E-post: info@annaelwing.se

Adress: Östra Strö 1317, 241 91 Eslöv
Momsregnr: SE559232240701
Elwingen AB

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande svensk lag.
©2023 AnnaElwing.se
Momsregnr: SE559232240701
Elwingen AB