Vad är en röst, din röst?
Skrivet av Anna Elwing 2020-03-07
Hej kära !

 
Känner du dig som en kraftfull, vibrerande del av kosmos? Känner du universums kraft vibrera i dig? Om inte, vad händer när du sätter ljud på ditt utandetag? Om du låter ljudet av din egen röst klinga och vibrera i din kropp, vad uppstår då?

En ljudström, en ström av ljud som vibrerar, passerar genom dig. En ström av kraft och energi, som hämtar sitt bränsle och tar ut sin riktning i dig. Format specifikt av den du är, den du tror att du är, eller den du försöker vara! Vilken av dessa tre styr ljudets riktning i dig?

Den du i sanning är
Den du tror att du är
Den du försöker vara
Det finns bara en väg för den universella ljudströmmen att färdas med kraft och flöde genom dig, och det är när du tar vara på energin i ljudet för att bära fram, uttrycka och förmedla den du i sanning är!

 Alla andra vägar försvagar det naturliga flödet i din röst.

Hur vet jag vem jag är? Hur ser mitt autentiska jag ut? Precis som ljud som vibrerar, pulserar och flödar kan jag se mig själv som föränderlig, dynamisk och obegränsad istället för statisk, fast och begränsad. Om jag vill...

Så om vi vill…kan vi öppna oss för detta, släppa det hårda taget om hur vi definierar oss själva och öppna oss för att vi kanske inte vet…allt…och där, i öppenheten, närvaron och lyssnandet till vår egen natur, till vår egen röst, kan vi få höra något vi aldrig hört förut. Något utsökt vackert och unikt, levande, vibrerande, pulserande.

Denna kraft kan du börja umgås med och lära känna. Precis som den är, vild och vacker, öppen och ärlig. Då kan du också upptäcka vad du verkligen vill göra med din unika röst, när du känner den på riktigt.

Jag lovar dig att det är något mycket större än vad du ens kan föreställa dig!

Jag vet också att vi behöver support och stöd när vi öppnar oss för det okända, när vi skapar nya rutiner och relationer till oss själva. Därför erbjuder jag ett fantastiskt supportsystem online – Free Your Voice – där du får verktyg, vägledning och sammanhang under obegränsad tid så att du ska nå ända fram med din röst!

Första steget närmare din egen unika, oersättliga röst, din specifika vibration, är att titta på min gratis introduktion där jag klargör de 3 vanligaste fallgroparna och hur du kan vända dem till 3 trappsteg mot ett frisättande av kraften och klangen i din röst, så att du kan föra ut det budskap som bara du kan förmedla.

Se min gratis introduktion nedan!

©2020 AnnaElwing.se
Momsregnr: SE559232240701
Elwingen AB