Ritualen - Röstens rätta element! 
Skrivet av Anna Elwing 2021-09-24
Många kvinnor som jag samtalar med upplever att de i vissa specifika sammanhang har kraft i rösten, men annars inte. Detta är intressant tycker jag och talar för vår instinktiva upplevelse av att rösten är en del, en gyllene länk i hela vår person, som påverkas av allt vi tänker, känner.

Det sammanhang som verkar ha en stärkande effekt på många kvinnors röster, är ritualen, ceremonin.

Många vittnar om en plötslig kontakt med kraften i rösten, då självmedvetenheten inte är så påtaglig och fokus istället ligger på att verka som en kanal av förmedlande, för att tjäna andra, supporta till exempel läkande i en grupp människor eller sörjande i en avskedsceremoni tillägnad någon som gått bort.

Jag tror att detta är vårt naturliga space för rösten, där vi kan uppleva korta stunder av intensiv förmedling. Då får rösten vibrera i sitt rätta element, som en osynlig kanal, bärare av intention.

Våra röster är inte begränsade till våra personligheter, minnen eller upplevelser.

Men samtidigt kan vår upplevelse och självbild också påverkas av vår röst. Röst och människa lever i en symbios som skulle kunna vara en vacker stege som tar oss uppåt och utåt i en kontinuerligt växande.

Men om vi inte får veta hur vi ska använda vår personliga energi som en farkost för rösten, kan rösten snarare kännas som ett fängelse.

Hur häftigt är det inte då att det faktiskt är själva rösten som sitter på kraften att bryta upp låset till det lilla utrymmet vi begränsat oss till under livet, genom att rösten kan gå bortom allt vi tror att vi vet om oss själva.

Rösten når in i skrymslen vi inte har ord för. Din röst har förmågan att fylla stumma, bortglömda rum i din kropp med liv, värme och ljus.

Rösten är människans starkaste uttryck för personlig frihet!

Det är därför vi plötsligt kan känna kraft i rösten, oftast när vi inte alls försöker hitta den.

Det är också därför all kraft kan kännas som bortblåst när vi ska uppträda med tal eller sång och kollapsar in i total självmedvetenhet – det handlar inte alls om att vi inte kan tala inför folk, att vi inte har någon sångröst. Inte det allra minsta.

Det handlar om att när vi granskar oss själva och försöker kontrollera och anpassa den enorma kraft som finns i oss, precis som vi är, förvisas vi till ett väldigt litet rum där vi knappt kan röra oss. Ett väldigt trångt utrymme där vår fantastiska röst och kropp omöjligt kan samverka optimalt, vi blir liksom avskurna från vår naturliga förmåga.

I detta lilla rum ser vi inte längre visionen, anledningen, syftet till att vi höjer vår röst.

Därför är ritualen genialisk, den är symbolisk, den öppnar ett stort space med ett tydligt syfte där vår röst blir en budbärare. Detta trivs rösten med, detta känner rösten igen sig i. Rösten är en osynlig brevbärare kan man säga, och när den får vara det fungerar allt mycket lättare, spontant naturligt. Då flyger rösten smidigt och lätt genom rymden, lika fritt som himlens alla fåglar.

Så hur kan du ge din röst möjlighet att röra sig i sitt rätta element i vardagen och inte bara under specifika situationer där flödet plötsligt uppstår? Hur kan du bjuda in ritualen i din relation till rösten och öppna för flödet i vardagen?

Vill du veta mer om hur du kan ta vara på din röst så att den bär din kraft och samtidigt ta vara på din kraft så att den bär din röst?

Isåfall är du varmt välkommen att ansöka om ett kostnadsfritt samtal där vi tillsammans undersöker om min onlinekurs Free Your Voice kan vara rätt väg vidare för dig mot öppnandet av den här kraften!

Om du inte redan har sett min gratis introduktion, rekommenderar jag att du tittar på den först, innan du ansöker om ett samtal.

 

©2020 AnnaElwing.se
Momsregnr: SE559232240701
Elwingen AB